HlSTORlA E Bujkut Të Mençur Dhe Mbretit Që PërIoti Botën. Lexojeni Dhe Do Merrni M Ësimin Më Të Mirë Për Jetën

Uncategorized

Një mbret kishte dalë për të shëtitur dhe pa një bujk që po lavronte tokën. Ai vërejti se bujku ishte i gëzuar dhe i lumtur.

Ai pyeti bujkun dhe i tha: -O ti njeri, po të shoh, se je i gëzuar me punën tënde në këtë tokë, a është kjo toka jote?EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta shikosh videon,duke shtypur ne rek,la.men 5 sekondshe

– Bujku iu përgjigj: -Jo, o zotëria im, unë këtu punoj me para.– Mbreti i tha: -Sa merr për punën që bën? Ai u pergjigj: -Katër para për çdo ditë.– Mbreti e pyeti përsëri: Sht,yp.e rek.lam.en dhe le.xo laj.min e plo.te

-A të mjaftojne ty këto para?-Po, më mjaftojne dhe më teprojnë. Një pare e shpenzoj për nevojat e mia, me një paguaj borxhin, një tjetër e jap hua, dhe një e harxhoj në rrugë të Zotit.

– Mbreti i tha: -Kjo është një enigëm, që unë nuk e kuptoj?-Bujku i thotë: -Ta shpjegoj unë, o zotëria im: Paranë që e shfrytëzoj për nevojat e mia, kjo është paraja me të cilën jetoj unë dhe bashkëshortja ime, ndërsa paraja me të cilën paguaj borxhin është ajo para që e jap për babën dhe nënën time. Sht,yp.e rek.lam.en dhe le.xo laj.min e plo.te

Ata më kanë edukuar dhe janë kujdesur për mua sa kam qenë i vogël, ndërsa ata tashti janë të shtyrë në moshë dhe nuk munden të punojnë, ndërsa paren që e jap hua është paraja që e shpenzoj për fëmijët e mi.Unë i edukoj, i ushqej, i veshmbath dhe kur plakem do të ma kthejnë huanë, ndërsa paranë që e jap në rrugë të Zotit është ajo që shpenzoj për dy motrat e mia të sëmura.

– Mbreti i tha: -Bravo të qoftë, o njeri. Mbreti i la bujkut një shumë parash dhe shkoi i çuditur nga urtësia e bujkut të thjeshtë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *